Καθαρό το πόσιμο νερό της Καλαμάτας

Η ΔΕΥΑΚ πραγματοποιεί ανά τρίμηνο καθαρισμούς σε όλες τις δεξαμενές υδροδότησης των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου Καλαμάτας και, ταυτόχρονα, παίρνει δείγματα και πραγματοποιεί χημικές αναλύσεις του πόσιμου νερού, για τη διασφάλιση της ποιότητάς του. Τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις αυτές δείχνουν ότι το νερό σε όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα, για τα οποία μέχρι σήμερα έχουν γίνει αναλύσεις, είναι αρίστης ποιότητος και μπορούν άφοβα οι πολίτες να το πίνουν. Η ανωτέρω διαδικασία θα πραγματοποιείται εφεξής ανά τρίμηνο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ