Καθαρισμοί ρεμάτων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου

Με στόχο να αντιμετωπιστούν εγκαίρως κίνδυνοι πλημμυρικών φαινομένων

Με εντατικούς ρυθμούς διενεργούνται καθαρισμοί ρεμάτων στο σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου από μηχανήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και μέσω εργολαβιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πρόσφατα πυρόπληκτες περιοχές, με στόχο να αντιμετωπιστούν εγκαίρως κίνδυνοι πλημμυρικών φαινομένων, τον ερχόμενο χειμώνα.