Καταβολές συντάξεων Φεβρουαρίου & επιδομάτων

Αναλυτικά όλες οι ημερομηνίες πληρωμής

Συντάξεις

Σήμερα, Δευτέρα 30 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 786,5 εκατ. ευρώ σε 1.526.551 συνταξιούχους του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του ΟΤΕ των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.
Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 6,7 εκατ. ευρώ σε 16.400 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων Φεβρουαρίου στο πλαίσιο του Ν. 4778/2021.
Την περίοδο 29 Ιανουαρίου-3 Φεβρουαρίου 2023 θα καταβληθούν 21 εκατ. ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Τέλος, θα καταβληθούν 367.200 ευρώ σε 481 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

ΔΥΠΑ 
21 εκατ. ευρώ σε 42.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
10 εκατ. ευρώ σε 4.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
6,5 ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

ΟΠΕΚΑ

Αύριο Τρίτη 31 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν οι τακτικές πληρωμές προνοιακών επιδομάτων για:
80 εκατ. ευρώ σε 180.853 δικαιούχους για αναπηρικά επιδόματα (αναπηρικά και διατροφής)
46,3 εκατ. ευρώ σε 218.136 δικαιούχους για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
32,6 εκατ. ευρώ σε 270.148 δικαιούχους για επίδομα στέγασης
15,4 εκατ. ευρώ σε 20.840 δικαιούχους για οικογενειακά επιδόματα παιδιών
12,7 εκατ. ευρώ σε 35.340 δικαιούχους για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων
11,7 εκατ. ευρώ σε 11.634 δικαιούχους για επίδομα γέννησης
241.575 ευρώ σε 767 δικαιούχους για επίδομα στεγαστικής συνδρομής
209.399 ευρώ σε 5.935 δικαιούχους για επίδομα ομογενών
156.138 ευρώ σε 2.016 δικαιούχους για συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια στο πλαίσιο της προστασίας κύριας κατοικίας
130.865 ευρώ σε 614 δικαιούχους για συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» λόγω COVID-19
82.353 ευρώ σε 104 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφάλιστων