Καλαμάτα | Σοβαρές δυσκολίες στην αποκομιδή των απορριμμάτων

Σοβαρές δυσκολίες άρχισαν ήδη να παρουσιάζονται στην αποκομιδή των απορριμμάτων, εξαιτίας ελλείψεως του αναγκαίου προσωπικού. Παρά τις υποσχέσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των πινάκων διοριστέων από το ΑΣΕΠ, με αποτέλεσμα αυτοί να μην έχουν αναλάβει υπηρεσία και να μην υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού, έστω ορισμένου χρόνου.

Ο Δήμαρχος, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Υπουργείο Εσωτερικών, έθεσε το θέμα υπόψη του Υπουργού Αλέξανδρου Χαρίτση, ο οποίος του υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει άμεσα λύση. Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό Τύπο, ο Υπουργός ανέφερε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ ότι θα ανακοινωθούν από το ΑΣΕΠ σε λίγες εβδομάδες οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων για τον διαγωνισμό με την προκήρυξη 3Κ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ