“Κ. Πρωθυπουργέ, επικαλούμαστε τον σεβασμό σας στους θεσμούς και τους νόμους”

Παρέμβαση Τάκη Αλεξανδράκη

Κ.Πρωθυπουργέ,Σε ομιλίες και συνεντεύξεις σας τονίζεται διαρκώς την προσήλωση και το σεβασμό στους θεσμούς του ελληνικού κράτους. Το Σύνταγμα και οι νόμοι αναγνωρίζουν όλα τα δημόσια έγγραφα που φέρουν την στρογγυλή σφραγίδα της ελληνικής δημοκρατίας.

Παρουσιάζεται όμως το παράδοξο φαινόμενο, οι δημόσιοι λειτουργοί να αρνούνται την αποδοχή των “εφ’ όρου ζωής” πιστοποιητικών αναπηρίας που αποτελούν επίσημα δημόσια έγγραφα, τα οποία προσκομίζουν οι κάτοχοί τους στις δημόσιες υπηρεσίες για την επίλυση υποθέσεών τους.

Τα εν λόγω επίσημα δημόσια έγγραφα που πιστοποιούν την αναπηρία του κατόχου τους και έχουν εκδοθεί από υγειονομική επιτροπή που λειτουργούσε νομίμως έως την 31η Αυγούστου 2011, είναι πανίσχυρα έναντι όλων και παράγουν νόμιμα αποτελέσματα για τον κάτοχό τους έως την ημερομηνία λήξης τους, ήτοι έως το τέλος της ζωής του κατόχου.

Επιπλέον οι δημόσιοι λειτουργοί παροτρύνουν τους ανθρώπους με αναπηρία να προχωρήσουν αυτοβούλως σε επανεξέταση από το ΚΕ.Π.Α.

Είναι προφανές ότι η προαναφερόμενες ενέργειες των δημοσίων λειτουργών δεν συνάδουν με το Σύνταγμα και τους νόμους. Περαιτέρω προξενούν τεράστια ταλαιπωρία και μέγιστη ζημία στους ανθρώπους με αναπηρία.

Σας ενημερώνουμε ότι με πρόσφατη επιστολή προς την αρμόδια Υφυπουργό Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πετύχαμε την διόρθωση του νομοθετημένου πλαισίου για τον προσωπικό βοηθό, ώστε να γίνουν αποδεκτά όλα τα πιστοποιητικά αναπηρίας πέραν των ΚΕ.Π.Α. τα οποία ήταν τα μοναδικά που γίνονταν δεκτά σύμφωνα με τον σχετικό νόμο.

Για την εν λόγω επιστολή πατήστε στο:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=379538230853603&id=100063922877142Κ. Πρωθυπουργέ παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.Για το σύνολο της δημοσίευσης πατήστε στο:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02XrVYMPXDczcwx94TvS2H8f6pCHkJy5pUdsMeypN6FS8VK7xFJUtp9PmnokM7NVJLl&id=100063922877142Παναγιώτης ΑλεξανδράκηςLawyerCoordinator of “Man in the Epicenter” scientific Forum