Υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό επίδομα

Ανακοίνωση Σωματείου Οικοδόμων Σπάρτης

Την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 ξεκινάει , η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα έτους 2022, οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), από την 20/9/2022.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2022.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά , μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet

​​Οι οικοδόμοι πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ,αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες 73 έως 163 πραγματικές ημέρες εργασίας.
Εκ του Σωματείου Οικοδόμων