Ιανουάριος – Απρίλιος | Πρωτογενές πλεόνασμα 2,44 δισ. ευρώ

Τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 17,803 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία Εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2023, καταγράφηκε πρωτογενές πλεόνασμα 2,443 δισ. ευρώ έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 869 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 799 εκατ. ευρώ για το ίδιο διάστημα το 2022. Επιπλέον, τα φορολογικά έσοδα για το ίδιο χρονικό διάστημα ανήλθαν σε 17,803 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,567 δισ. ευρώ ή 9,7% έναντι του στόχου.