Γ.Σ. στο Σύλλογο Ιδιοκτητών Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Σπάρτης

Προσκαλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15:15 στα Γραφεία του Συλλόγου & της Ο.Ε.Β.Ε.Λ. (Λυκούργου 61-Σπάρτη).

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης αφορούν την Α.Ε.Π.Ι. , αυτοδιαχείριση καθώς και άλλα λειτουργικά θέματα του κλάδου μας, γι’ αυτό και θα παρευρεθεί μέλος της διαχειριστικής από την Αθήνα με σκοπό την καλύτερη, πληρέστερη και εγκυρότερη ενημέρωσή μας. Παράλληλα με τη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί και η κοπή της πίτας του Συλλόγου.

Παρακαλούμε όλα τα Μέλη μας να δώσουν το παρόν.

Ο Πρόεδρος                                    Ο Γ. Γραμματέας

Τσαρούχας Βασίλειος                        Μπούρας Παναγιώτης
6945 068370                                      6944 268032
[email protected]                  [email protected]

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ