Εξισωτική αποζημίωση στις 15 Δεκεμβρίου

Ποιες προκηρύξεις μέτρων έρχονται από ΥπΑΑΤ

Πληρωµή της εξισωτικής, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, στις 15 ∆εκεµβρίου, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραµµατέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδοµών του ΥπΑΑΤ, ∆ηµήτρης Παπαγιαννίδης, κατά τη διάρκεια του ∆ιεθνούς Συνεδρίου Κλιµατικής Αλλαγής με θέμα: «Το µέλλον του αγροδιατροφικού τοµέα».

Στο μεταξύ, στις προκηρύξεις μέτρων που αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα, αναφέρθηκε ο κ. Παπαγιαννίδης, στη συνάντηση που είχε με την Θεανώ Βρέντζου -Σκορδαλάκη, μέλος του Συνδέσμου Προστασίας Αστερουσίων Κρήτης, στη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων Και Υποδομών του ΥπΑΑΤ.

Αναλυτικά το επόμενο τετράμηνο αναμένονται οι εξής προκηρύξεις από το ΥπΑΑΤ:

  • Νέοι Αγρότες: 420 εκ. €
  • Σχέδια Βελτίωσης 180 εκ. €
  • Αγροτική Οδοποιία : 43 εκ. €
  • Γεωργικοί Σύμβουλοι: 80 εκ. €
  • Βιολογική Γεωργία : 490 εκ. €
  • Ενίσχυση της ποιότητας στην παραγωγή: 41 εκ. €
  • Απονιτροποίηση με 150 εκ. €
  • Μέτρο 16 Συνεργασία 5.000 € για τη σύσταση Επιχειρηματικής Ομάδας
  • Δάσωση Γεωργικών γαιών με 90 εκ. €
  • Ευζωία ζώων με 45 εκ. €
Παϊσιάδης Σταύρος | Αγρότυπος