Εβδομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας για την ΕΛΜΕ Λακωνίας

Κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο 27310 93119

09 Νοεμβρίου 2020,ημέρα Δευτέρα

έως 13 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή

και ώρα 9:00 π.μ έως 13.ΟΟ μ.μ.

στο σταθμό αιμοδοσίας του ΓΝ Σπάρτης

Κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο 27310 93119