Εθελοντική αιμοδοσία από τη Δόξα Ανωγείων

Ώρα 17:00 - 19:00 στο αγροτικό ιατρείο

Ο αθλητικός σύλλογος Δόξα Ανωγείων διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στις 10 Ιανουαρίου 2022 / Ώρα 17:00 – 19:00 στο αγροτικό ιατρείο Ανωγείων. Παρακαλούνται οι εθελοντές αιμοδότες να προσφέρουν πέντε λεπτά από τον χρόνο τους για βοήθεια στον συνάνθρωπο τους.

Μενούτης Βασίλειος