Έρχεται το «καλάθι των νονών»

Θα ισχύει από 22 Απριλίου έως 4 Μαΐου

Κατατέθηκε τροπολογία στο φορολογικό ν/σ του ΥΠΟΙΚ που εισάγεται προς συζήτηση σήμερα Πέμπτη στην Ολομέλεια, με την οποία προβλέπεται η εφαρμογή του παρατηρητηρίου τιμών παιδικών παιχνιδιών με την ονομασία «το καλάθι των νονών». 

Διαβάστε αναλυτικά την τροπολογία ΕΔΩ 

Μεταξύ άλλων, οι υπόχρεοι πρέπει να εντάσσουν ένα τουλάχιστον προϊόν από κάθε κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται στο καλάθι, πρέπει να τοποθετούν ευκρινές ειδικό σήμα στο ράφι των προϊόντων που συμμετέχουν, ενώ για κάθε παράβαση προβλέπεται πρόστιμο από 1.000 – 10.000 ευρώ.

Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ στις 22 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου. 

Με την ίδια τροπολογία και με άλλες διατάξεις που έχουν περιληφθεί σε αυτή:

  • Εξασφαλίζεται ότι οι ενισχύσεις που δίνονται, βάσει των καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.), καταβάλλονται στους δικαιούχους στο ακέραιο.
  • Αποφάσεις επιτροπών για τον καθορισμό αιγιαλών και παραλιών, οι οποίες είχαν ληφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 5092/2024, μπορούν να εγκρίνονται από τον γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να δημοσιεύονται, για να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη της διαδικασίας υπό τις νέες επιτροπές.
  • Επιταχύνεται η διαδικασία μετεγκατάστασης της ΕΑΣ. Α.Ε. από τον χώρο, στον οποίο θα δημιουργηθεί το κυβερνητικό πάρκο Ανδρέας Λεντάκης. Προς το σκοπό αυτό, παρέχεται η δυνατότητα για πώληση ή διάθεση με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο των κινητών πραγμάτων ΕΑΣ Α.Ε. που βρίσκονται στο χώρο. Με τον τρόπο αυτό, ο χώρος Θα καταστεί σύντομα διαθέσιμος για έναρξη των εργασιών που απαιτούνται για τη δημιουργία του κυβερνητικού πάρκου.
  • Επεκτείνονται για το έτος 2024 οι ρυθμίσεις περί απαλλαγής από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων των δικαιωμάτων ακινήτων που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης. Με τον τρόπο αυτό διατηρείται το υφιστάμενο ευνοϊκό καθεστώς για τα ακίνητα αυτά και εξυπηρετείται καλύτερα ο σκοπός τους, χωρίς την επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του ΕΝ.Φ.Ι.Α..
Πηγή: skai.gr | Γιάννης Ανυφαντής