Εργαστήριο Οργάνωσης & Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής Πα.Πελ.

Στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Διεθνές Συνέδριο «Διοικητικά Μοντέλα που βασίζονται στην Πνευματικότητα» (INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPIRITUAL-BASED MANAGEMENT MODELS). Σκοπός του Διεθνούς Συνεδρίου ήταν η εξέταση της επίδρασης της πνευματικότητας (spirituality) στην ατομική και οργανωσιακή επίδοση. Το Διεθνές Συνέδριο διοργανώθηκε από την εταιρία ALPHA FREE PRESS (Νίκος Καραμάνογλου) με την υποστήριξη της εταιρείας EUROPALSO (Γιώργος Ζηκόπουλος, Ελένη Σταυρουλάκη) στο Συνεδριακό χώρο της εταιρίας Europalso, με την επιστημονική ευθύνη του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Θάνου Κριεμάδη και την οργανωτική βοήθεια του Δαμιανού Σακκά καθώς και με τη συμμετοχή διεθνώς αναγνωρισμένων Καθηγητών-Ερευνητών και Επιχειρηματιών.

Η παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου ήταν ΔΩΡΕΑΝ και οι άξονες συζήτησης ήταν οι κάτωθι:

(α) Ορισμός και μέτρηση της Πνευματικότητας (Spirituality) στη σύγχρονη Διοικητική Επιστήμη και επίδραση της Πνευματικότητας στην απόδοση και ανάπτυξη της επιχείρησης

(β) Μεθοδολογίες εισαγωγής της Επιχειρηματικής Ηθικής στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

(γ) Επίδραση των Διοικητικών Φιλοσοφικών Προσεγγίσεων στην ατομική και οργανωσιακή επίδοση.

(δ) Στρατηγικές Επιχειρηματικής Ηθικής στη διοίκηση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Το Συνέδριο μεταδόθηκε και on-line (live streaming) μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου http://spiritualmanagementmodels.net/en/ εφόσον κάποιος γινόταν εγγεγραμμένος χρήστης.

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Επιβεβαιώθηκε η σύνδεση της πνευματικότητας (η οποία ως έννοια διαχωρίζεται από την θρησκεία ως δόγμα) με την Επιχειρηματική Ηθική (Business Ethics), την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Social Responsibility), το Ηγετικό μοντέλο που βασίζεται σε Αξίες (Values-based Leadership) και την Αειφόρο ανάπτυξη της επιχείρησης (Sustainability). Επιπλέον, οι ηθικές επιχειρήσεις ξεπέρασαν εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν έδιναν σημασία σε θέματα επιχειρηματικής ηθικής κατά τη μέτρηση συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης και αποτελεσματικότητας (Key Performance Indicators-KPIs).

Παρουσιάστηκε από τους ομιλητές ένα πλαίσιο Αξιών για τη σύγχρονη επιχείρηση που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων πολιτικών και στρατηγικών, όπως η ενότητα, η δικαιοσύνη, η υπηρεσία προς την ανθρωπότητα, το μέτρο, η ισότητα των δύο φύλων, η βιωσιμότητα και ο ανθρωπισμός.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικής Ηθικής (European Business Ethics Network) έχει ήδη δημιουργήσει το Μοντέλο Responsible Management Excellence μέσω του οποίου προωθείται η ηθική συμπεριφορά και κουλτούρα της επιχείρησης και των εργαζόμενων.

Αναλύθηκε το Μοντέλο Διοίκησης που βασίζεται στην πνευματικότητα. Ο όρος πνευματικότητα αναφέρεται στη σύνδεση κάποιου με τον εαυτόν του (Αυτογνωσία), στη σύνδεσή του με τους άλλους ανθρώπους (υπηρεσία στην ανθρωπότητα, κοινωνική ευθύνη), και στη σύνδεσή του με το υπερβατικό. Το Μοντέλο Διοίκησης που βασίζεται στην πνευματικότητα περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

(α) Η ηγεσία της επιχείρησης που λειτουργεί με το Μοντέλο Διοίκησης που βασίζεται στην πνευματικότητα, διαμορφώνει ένα πλαίσιο Αξιών καθώς και πολιτικές και στρατηγικές ηθικές με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους και τους πελάτες,

(β) οι εργαζόμενοι ανακαλύπτουν, μέσω των νέων πολιτικών, αξιών και στρατηγικών που θέτει η Ηγεσία, τις δυνατότητες που έχουν για δημιουργική και καινοτομική δράση εντός της επιχείρησης αλλά και εκτός, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης,

(γ) οι εργαζόμενοι αισθάνονται περισσότερο ικανοποιημένοι από την συμπεριφορά της Ηγεσίας,

(δ) οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι είναι τώρα περισσότερο παραγωγικοί-αυξάνεται η απόδοση και η ποιότητα της εργασίας τους,

(ε) η επιχείρηση στο σύνολό της μετατρέπεται σε μία περισσότερο αποτελεσματική, ποιοτική, παραγωγική και επομένως περισσότερο ανταγωνιστική επιχείρηση.

Τέλος αποφασίστηκε με τη συμμετοχή όλων των ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ να προωθηθει το Μοντέλο Διοίκησης που βασίζεται στην πνευματικοτητα στις κυβερνήσεις και δημόσια διοίκηση όλων των χωρών παγκόσμια με τη βοήθεια του ΟΗΕ και στις επιχειρήσεις μέσω των Επιμελητηριων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θάνος Κριεμάδης

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου