Επιθεώρηση εργασίας: Εντείνονται οι έλεγχοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν διανομείς

Εντείνονται οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας σε επιχειρήσεις που απασχολούν διανομείς, λόγω της ύπαρξης ενδείξεων για αυξημένη παραβατικότητα στον εν λόγω κλάδο.

Στο πλαίσιο αυτό, κλιμάκια Επιθεωρητών Εργασίας πραγματοποίησαν πανελλαδικά, κατά την περίοδο 29 Αυγούστου-15 Σεπτεμβρίου 2022, ελέγχους σε επιχειρήσεις που απασχολούν διανομείς, πέραν των προγραμματισμένων ελέγχων.

Παράλληλα, παραβάσεις στην τήρηση των χρονικών ορίων εργασίας διαπίστωσε η Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας για 117 εργαζόμενους σε σύνολο 1.700 ελέγχων που πραγματοποιήσε κατά το χρονικό διάστημα 29-15 Σεπτεμβρίου.

Συνολικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, διενεργήθηκαν 1.700 έλεγχοι.

Κατά τους συγκεκριμένους ελέγχους, διαπιστώθηκαν παραβάσεις σχετικές με αδήλωτη εργασία, μη τήρηση των χρονικών ορίων εργασίας, μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών και μη χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας. Αυξημένη έμφαση δόθηκε στο θέμα της καταβολής της πρόσθετης αμοιβής 15% για τη χρήση και τη συντήρηση του δικύκλου των διανομέων, καθώς και σε γενικότερα ζητήματα συντήρησης του εξοπλισμού.

Από τους ανωτέρω ελέγχους προέκυψαν τα ακόλουθα:

– σε 19 διανομείς δεν είχε καταβληθεί η πρόσθετη αμοιβή 15% για τη χρήση και τη συντήρηση του δικύκλου,

– 14 εργαζόμενοι βρέθηκαν να εργάζονται αδήλωτοι,

– για 117 εργαζόμενους υπήρχαν παραβάσεις στην τήρηση των χρονικών ορίων εργασίας.

Συνολικά για τις παραβάσεις αυτές επιβλήθηκαν από την Επιθεώρηση Εργασίας πρόστιμα, ύψους 373.150,00 ευρώ.

Η Επιθεώρηση Εργασίας-Ανεξάρτητη Αρχή τονίζει ότι θα συνεχίσει να διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των διανομέων, αλλά και των εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ