Επιβράδυνση εργασιών στην Ανάπλαση Κέντρου Σπάρτης

"Δεν τίθεται σε κίνδυνο το έργο" διαβεβαιώνει η αρμόδια αντιδήμαρχος, Γεωργία Ζαχαράκη

Αναφορικά με ερωτήματα δημοτών σχετικά με την εξέλιξη του έργου Ανάπλαση Κέντρου Σπάρτης, σας ενημερώνουμε ότι:

Πράγματι τις τελευταίες μέρες παρατηρήθηκε μία επιβράδυνση στις εργασίες του έργου, γεγονός που ενώ δημιούργησε ανησυχία σε πολλούς, δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εκτέλεσή του.

Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος αποτελεί ευθύνη του αναδόχου. Σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου ενημερώνουμε ότι έχει ήδη εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ο πρώτος λογαριασμός και αναμένεται πολύ σύντομα η εκταμίευση του αντίστοιχου ποσού προς τον Δήμο Σπάρτης και εν συνεχεία προς τον Ανάδοχο.

Γεωργία Ζαχαράκη – Αναστασοπούλου

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας, Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σπάρτης