Επιβεβαιώθηκε η εμφάνιση του Spodoptera frugiperda στη Λακωνία

Προέκυψαν οριοθετημένες περιοχές στη Λακωνία (προσβεβλημένη ζώνη και ζώνη ασφαλείας) οι οποίες καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του νομού.

Μετά την επιβεβαιωμένη εμφάνιση του εντόμου Spodoptera frugiperda στην Περιφερειακή μας Ενότητα, ο οποίος αποτελεί επιβλαβή οργανισμό προτεραιότητας για την ΕΕ [κανονισμός (ΕΕ) 2019/1702] και την αξιολόγηση του μεγέθους της διασποράς από το Εργαστήριο Αναφοράς, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, έχουν προκύψει οριοθετημένες περιοχές στη Λακωνία (προσβεβλημένη ζώνη και ζώνη ασφαλείας) οι οποίες καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του νομού.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1134 και μετά από τις κατευθυντήριες οδηγίες της κεντρικής αρμόδιας αρχής Φυτοϋγείας της Χώρας, της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ, η διακίνηση εκτός οριοθετημένων περιοχών καρπών Capsicum L. (πιπεριά), Solanum melongena L. (μελιτζάνα), φυτών αραβοσίτου (Zea mays L) για ανθρώπινη κατανάλωση και φυτών Chrysanthemum L. (χρυσάνθεμο), Dianthus L. και Pelargonium θα γίνεται, μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για το σχέδιο δράσης εξάλειψης του οργανισμού, μόνο με την ύπαρξη φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι καλλιεργητές των ανωτέρω φυτικών προϊόντων που βρίσκονται εντός των ζωνών και των επαγγελματιών που τα διακινούν εκτός των ζωνών υποχρεούνται στην εγγραφή τους στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών του άρθρου 6 του Π.Δ. 37/2021 (Α’94).

Επισημαίνουμε ότι ο φυτοϋγειονομικά υπεύθυνος των καλλιεργητών των ανωτέρω φυτικών προϊόντων για την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1134 απαιτείται να είναι Γεωπόνος Π.Ε ή Τ.Ε., ενώ για τους επαγγελματίες που τα διακινούν εκτός των ζωνών δεν συντρέχει η παραπάνω απαίτηση.

Για την εγγραφή στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας.

Η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση στα τηλέφωνα 2731363328-29

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

Μ.ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ