Επιστολή Προέδρου Επιμελητηρίου Λακωνίας στον Άδωνι Γεωργιάδη

Αποκλεισμός των μικρών επιχειρήσεων από τις δράσεις του ΕΣΠΑ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Αξιότιμε κε Γεν. Γραμματέα

Στην προδημοσίευση (11/11/2022) της Δράσης 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 που αφορά σε  επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό, υπάρχει ως κριτήριο επιλεξιμότητας ένταξης των επιχειρήσεων η ύπαρξη τουλάχιστον πέντε (5) Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων (75%) διαθέτουν λιγότερες από πέντε  Ετήσιες Μονάδες Εργασίας. Συνεπώς, το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων της χώρας βρίσκεται, εκ προοιμίου, εκτός ένταξης στο εν λόγω πρόγραμμα, παρόλο που είναι ακριβώς οι επιχειρήσεις που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη υποστήριξης ως προς την κρίσιμη ψηφιακή μετάβαση και την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών. Επιπλέον, το κριτήριο αυτό δημιουργεί συνθήκες υπέρ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων και κατά συνέπεια έρχεται σε σύγκρουση με την αρχή της ίσης αντιμετώπισης των μικρών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από έλλειψη ρευστότητας και τραπεζικών χρηματοδοτικών εργαλείων για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ΕΣΠΑ 2021-2027 παραμένει το μοναδικό εργαλείο υποστήριξης των επιχειρήσεων αυτών.

Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε θερμά όπως επανεξεταστεί το θέμα και γίνει αλλαγή του εν λόγω κριτηρίου ώστε να δοθεί η ευκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

  Με εκτίμηση
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ