Ελληνική Λύση | «Ακατάλληλο το νερό σε γειτονιές της Σπάρτης»

Τι απαντά ο Υφυπουργός, Γιώργος Αμυράς

ΕΡΩΤΗΣΗ Των: Αποστόλου Αβδελά, Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Ακατάλληλο το νερό σε γειτονιές της Σπάρτης»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της Σπάρτης και σύμφωνα με ανάρτηση σε τοπική ιστοσελίδα του Διαδικτύου, στην βορειοδυτική Σπάρτη, στο ύψος της πολύπαθης οδού Κύπρου, στην συμβολή της με την οδό Ι. Μ. Παντανάσσης, κατοικίες υδρεύονται από σωλήνες αμίαντου. Παρόλο που οι δημότες έχουν καταγγείλει το ως άνω γεγονός στις αρμόδιες Αρχές και παρόλο που έχουν δείξει στους αρμόδιους, τόσο τα «μαύρα» φίλτρα νερού των οικιών τους, όσο και τις παλέτες με τα εμφιαλωμένα νερά που καταναλώνουν, καμία αντίδραση δεν έχει υπάρξει. Εκτός των άλλων, καταγγέλλεται, επίσης ότι, συχνά σπάζουν οι σωλήνες ύδρευσης με αποτέλεσμα, λάσπη και βρώμικα νερά να διοχετεύονται στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης των σπιτιών. Οι τοπικές Αρχές θα έπρεπε άμεσα να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουν ένα τόσο ζωτικό αγαθό της τοπικής κοινωνίας, όπως είναι το καθαρό και ασφαλές νερό. Όφειλε να είχε ήδη δρομολογηθεί η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης αλλά και η βελτίωση των υποδομών ύδρευσης σε συγκεκριμένες περιοχές της πόλης.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Ποια μέτρα προτίθεσθε να λάβετε για την προστασία των κατοίκων της βορειοδυτικής Σπάρτης από το ακατάλληλο νερό ύδρευσης;

2. Σε ποιο βάθος χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί η αντικατάσταση του εναπομείναντος αμιαντούχου δικτύου ύδρευσης, που ως γνωστόν, αποτελεί τεράστιο κίνδυνο για την υγεία των πολιτών στην βορειοδυτική Σπάρτη;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: Η με αριθμό πρωτ. 8727/06-09-2021 Ερώτηση

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ. Απόστολο Αβδελά και Κωνσταντίνο Χήτα, σας γνωστοποιούμε ότι επί του ζητήματος που τίθεται η εθνική αντιπροσωπεία θα ενημερωθεί από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Υγείας. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις υδρεύσεις Δήμων υπεύθυνος ύδρευσης είναι ο φορέας λειτουργίας του δικτύου (Δήμοι, Σύνδεσμοι Δήμων, Δ.Ε.Υ.Α, Διαδημοτικές Ε.Υ.Α., με όρια ευθύνης όπως περιγράφονται στο καταστατικό σύστασής τους, Εταιρείες Ύδρευσης), ο οποίος φέρει την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο. Για τις ιδιωτικές υδρεύσεις, υπεύθυνος ύδρευσης είναι ο φορέας λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης (ιδιοκτήτης ή νομέας της εγκατάστασης ύδρευσης). Ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες δεν υφίσταται δίκτυο ύδρευσης και η υδροδότηση του πληθυσμού γίνεται με μεταφορά νερού με βυτία, ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την ποσοτική επάρκεια και ποιότητα του νερού που παρέχεται στους καταναλωτές.

Ο Υφυπουργός Αμυράς Γεώργιος