Εγκρίθηκε η πρόσληψη εννέα ιατρών για τη Ν.Μ.Καλαμάτας

Ορκίστηκαν δύο ακόμη νέοι γιατροί

Ορκίστηκαν στο Γραφείο της Διοικήτριας κ.Ελένη Αλειφέρη, δύο (2) ακόμη νέοι ιατροί οι οποίοι θα ενισχύσουν το μόνιμο ιατρικό της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε διάφορα τμήματα.

Συγκεκριμένα ανέλαβαν σήμερα υπηρεσία ο κ. Ανδριανόπουλος Βασίλειος, Επικουρικός Ιατρός Χειρουργικής και η κ.Σκορδιά Φωτεινή ως ειδικευόμενη Παιδιατρικής.

Επίσης σήμερα αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υπουργείου Υγείας η απόφαση έγκρισης της προκήρυξης για την πρόσληψη ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ (ΑΔΑ ΩΦΒΙ465ΦΥΟ-ΤΕΟ) για την κάλυψη των αναγκών των Νοσοκομείων.

Συγκεκριμένα για την Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας εγκρίθηκαν οι κάτωθι θέσεις:

1. Καρδιολογίας, Επιμ.Β’, μία (1) θέση

2. Ουρολογίας, Επιμ.Β΄, μία (1) θέση

3. Ψυχιατρικής, Δ/ντής, μία (1) θέση

4. Εσωτερικής Παθολογίας (με αποδεδειγμένη

εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση

στη ΜΕΘ) για το ΤΕΠ, Επιμ.Α΄μία (1) θέση

5. Εσωτερικής Παθολογίας (με αποδεδειγμένη

εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση

στη ΜΕΘ) για το ΤΕΠ, Επιμ.Β΄, μία (1) θέση

6. Εσωτερικής Παθολογίας, Δ/ντής, μία (1) θέση

7. Εσωτερικής Παθολογίας, Επιμ.Α΄, μία (1) θέση

8. Ακτινολογίας, Επιμ.Β, μία (1) θέση

9. Εσωτερικής Παθολογίας, Επιμ.Β΄, μία (1) θέση

Σύνολο θέσεων: εννέα (9) θέσεις

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 21/9/2021 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 05/10/2021 ώρα 12.00 (μεσημέρι).

πατήστε εδώ για την προκήρυξη