Εγκρίθηκε η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην Μεγαλόπολη

Τι αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η Οικονομική Επιτροπή Πελοποννήσου ενέκρινε τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών για τα έργα α) συντήρησης και βελτίωσης της επαρχιακής οδού Τρίπολης – Θάνα – Περπατάρη, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ, β) συντήρησης και αποκατάστασης σε δρόμους που συμβάλουν στην επαρχιακή οδό Τρίπολη – Καρυές Αργολίδας (προς μονή Γρηγοροεπηκόου), προϋπολογισμού 340.000 ευρώ και γ) ανέγερσης, στη Μεγαλόπολη, μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προϋπολογισμού 3.778.225,81 ευρώ.