Δήμος Τρίπολης | Αποφάσεις ορισμού Αντιδημάρχων

Τροποποίηση της λήξης της θητείας Αντιδημάρχου

Με απόφαση του Δημάρχου Τρίπολης κ. Κώστα Τζιούμη, ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Τρίπολης, ως τις 2 Σεπτεμβρίου 2021. Πρόκειται για τους Αλέξανδρο Κανελλόπουλο, Ελένη Καρούντζου, Γεώργιο Λαγό, Δημήτριο Μακαρούνη και Αντώνιο Τσαγκαρέλη.

Με άλλη απόφαση, τροποποιήθηκε η ημερομηνία λήξης της θητείας του Αντιδημάρχου κ. Κώστα Κατσαφάνα ως τις 2/9/2021.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων.pdf

Απόφαση για την τροποποίηση της λήξης θητείας Αντιδημάρχου.pdf