Δήμος Σπάρτης: Τα θέματα στο επερχόμενο δημοτικό συμβούλιο

Δείτε αναλυτικά

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Κυρίες και Κύριοι,

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο – Κεντρική Πλατεία Σπάρτης – αίθουσα συνεδριάσεων), στις 18-06-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α

1) Μεταφορά πιστώσεων του έργου 2019ΣΕ11910024 Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall) Σπάρτης στον λογαριασμό του Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος

2) Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης.

3) Περί διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Σίτιση του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης για το σχολικό έτος 2024-2025», έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 4/2024 μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και καθορισμού των όρων διακήρυξης.

4) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ»

5) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) & 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» (κωδ. ΟΠΣ: 5073663)

6) Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση «πραγματοποίηση της εκδήλωσης πανηγύρι στα Καλύβιων Σοχάς» σε βάρος του Κ.Α. 70-6471.010 «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δ.Κ. Σπάρτης»

7) Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση «πραγματοποίηση της μουσικοθεατρικής παράστασης (οπερέτα) με τίτλο «Πάμε σαν άλλοτε» σε βάρος του Κ.Α. 70-6471.010 «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δ.Κ. Σπάρτης»

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής όπως σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους, γνωστοποιήσουν αυτό έγκαιρα προκειμένου να κληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ