Δήμος Σπάρτης | Πορίσματα εκτίμησης ζημιάς ΕΛΓΑ

Αποζημιώσεις λόγω παγετού

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε τους πίνακες µε τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τα παρακάτω ζημιογόνα αίτια:

ΠΑΓΕΤΟΣ της 15/04/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών της ∆.Κ ΚΑΡΥΩΝ

ΠΑΓΕΤΟΣ της 30/03/2023 στις καλλιέργειες παραγωγών της ∆.Κ ΒΑΡΒΙΤΣΑΣ

ΠΑΓΕΤΟΣ της 30/03/2023 στις καλλιέργειες παραγωγών της ∆.Κ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ

ΠΑΓΕΤΟΣ της 30/03/2023 στις καλλιέργειες παραγωγών της ∆.Κ ΚΑΡΥΩΝ

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 25/03/2024.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

Ο Πίνακας αυτός περιέχει µόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων  πραγματογνωμοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιμητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεμάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καμιά περίπτωση δεν εκφράζει την αποζημιώσιμη παραγωγή των ζημιωθέντων αγροτεμαχίων και το ύψος της αποζημίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δημιουργεί δέσμευση στον Οργανισμό για καταβολή αποζημίωσης.

Υπενθυμίζεται  ότι  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  καταβολή  της  σχετικής αποζημίωσης είναι:

  • η εμπρόθεσμη, υποβολή από τον παραγωγό Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζημιωθείσες καλλιέργειες.
  • η εμπρόθεσμη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.,

Αρμόδιος Ανταποκριτής ΕΛΓΑ: Τσίντολας Θεόδωρος (Δημαρχείο Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85-87, 3ος όροφος, τηλ. 27310-22226  εσωτ. 106). 

Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ  ΕΛ.Γ.Α.

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ

ΤΣΙΝΤΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ