Δ.Σπάρτης: Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)

Επανάληψη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την εξεύρεση κατάλληλου χώρου

Στη σύσκεψη στο Γραφείο του Δημάρχου Σπάρτης την Πέμπτη 11/02/2021, στην οποία συμμετείχαν ο Δήμαρχος, Πέτρος Δούκας, η Αντιδήμαρχος, Γεωρ-γία Δεδεδήμου, οι Αρχηγοί των συνδυασμών της Αντιπολίτευσης κ. Σταύρος Αργειτάκος και κ. Βαγγέλης Βαλιώτης, καθώς και Υπηρεσιακοί παράγοντες και Σύμβουλοι του Δημάρχου, εξετάστηκαν όλες οι εναλλακτικές δυνατότητες και ομόφωνα αποφασίστηκε η επανάληψη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την εξεύρεση κατάλληλου χώρου.
Η πρόσκληση για τον διαγωνισμό θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες.