Δήμος Μονεμβασιάς / Βελτίωση πρόσβασης στις λιμενικές εγκαταστάσεις

Μαραθιά Ελίκας, Βιγκαφίων Αγίου Γεωργίου Δ.Ε. Βοιών και Ιέρακα Δ.Ε. Ζάρακα

Ο Δήμος Μονεμβασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του  Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020, είχε υποβάλει μέσω του ενδιάμεσου Φορέα του Ε.Π.ΑΛ.Θ 2014-2020 (Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ΑΑΕ ΟΤΑ), δύο (2) προτάσεις (πράξεις), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούναπό το Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020

Οι αναφερόμενες προτάσεις εντάχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα και άμεσα αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες υλοποίησή τους.

Συγκεκριμένα:

α) Βελτίωση πρόσβασης και αναβάθμιση Η/Μ υποδομών σε αλιευτικά καταφύγια και λιμενικές εγκαταστάσεις (Μαραθιά και Αγίου Γεωργίου Δ.Ε. Βοιών) προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. 174.547,27  και

β) Βελτίωση – επισκευή πρόσβασης στο λιμένα του Ιέρακα, προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. 23.999,48 .

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

-Ασφαλτόστρωση τμημάτων του φθαρμένου δρόμου Ελίκας προς αλιευτικό καταφύγιο Μαραθιά.

Αποκατάσταση πεζοδρομίου και αντικατάσταση είκοσι έξι (26) φωτιστικών ιστών και σωμάτων επί της παραλιακής οδού Μαραθιά προς αλιευτικό καταφύγιο.

-Κατασκευή πεζοδρομίου και εγκατάσταση υποδομής ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου προς λιμανάκι-λιμενική εγκατάσταση Πούντας, στα Βιγκλάφια Αγίου Γεωργίου.

πισκευή οδοστρώματος της δημοτικής οδού προς στο λιμάνι Ιέρακα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ