Δημοπρατείται έργο της ΔΕΥΑΣ ποσού 6,2 εκατ. ευρώ

Πρόκειται για την αναβάθμιση, επέκταση και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Σπάρτης

Δημοπρατείται το έργο της ΔΕΥΑΣ με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ»

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για το ποσό των 6.204.000,00 Ευρω.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

ü Την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής για όλα τα αναγκαία έργα που θα κατασκευάσει ο Ανάδοχος

ü Την πλήρη κατασκευή των νέων έργων αναβάθμισης της ΕΕΛ

ü Την απομάκρυνση του υφιστάμενου εξοπλισμού

ü Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του νέου εξοπλισμού

ü Την 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία των έργων της παρούσας

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22-03-2024 και ώρα 14:00.

Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.