Νέες πολύωρες διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Λακωνίας

Δείτε αναλυτικά

Σας γνωστoποιούμε ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ την ΠEMΠTH 25/02/2021

από ώρα 07:30 έως13:30 στις παρακάτω περιοχές:

1. Αγ.Ειρήνη ,Άνω Μαγούλα Λογγάστρα,Σουστιάνοι,Βορδώνια
Και από ώρα 07:30 έως 08:30
2. Καστόρειον, Αλευρού , Κολλίνες Περιβόλια, Αγόριανη, Λογγανίκος,Γεωργίτσι, Αγ.Κωνσταντίνος,Πελλάνα Παρδάλι.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.
Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.
Ζητούμε την κατανόηση του Κοινού για την παραπάνω διακοπή.