Διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Μάνης

Παρασκευή 24.03 και Δευτέρα 27.03

Σας γνωστοποιούμε ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί   ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΑΚΟΠΗ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ  την   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24/3/2023  

από ώρας 09:00 έως 15:00 στις περιοχές: Μαυροβούνι, Κάμπος.

Επίσης, χωρίς ρεύμα θα μείνουν  την ΔΕΥΤΕΡΑ  27/03/2023 από ώρας 09:00 έως 15:00 οι περιοχές: ΒΑΘΥ ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΕΡΑΝΟΣ

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι  ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού για την παραπάνω διακοπή.