Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Λακωνίας

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση

Λόγω εργασιών συντήρησης , θα πραγματοποιηθούν ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ την ΔΕΥΤΕΡΑ 3/6/2024 από ώρας

1. 09:00 έως 13:00 στις Περιοχές: ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

2. ΤΡΙΤΗ 4/6/2024 από ώρας 09:00 έως 13:00 στη ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ στην περιοχή της πλατείας και γύρω από αυτή καθώς στην Περιοχή γύρω από το Λαζαρέτο.

Επίσης, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ το ΣΑΒΒΑΤΟ 1/6/2024

από ώρας 07:00 έως 08:30 στις παρακάτω περιοχές: ΣΚΟΥΡΑ, ΠΛΑΤΑΝΑ, ΚΕΦΑΛΑΣ, ΓΚΟΡΙΤΣΑ, ΚΑΛΛΟΝΗ, ΧΡΥΣΑΦΑ, ΑΓΡΙΑΝΟΙ.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού για την παραπάνω διακοπή.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ