Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Λακωνίας

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση

Σας γνωστοποιούμε ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ λόγω συντήρησης του υποσταθμού και του δικτύου ΜΤ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11/2022 από ώρας 09:00 έως 13:00 στις κάτωθι περιοχές:

ΝΕΑΠΟΛΗ, ΚΑΜΠΟΣ, ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΑΧΙ, ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ, ΜΕΣΟΧΩΡΙ, ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ, ΦΑΡΑΚΛΟ.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού για την παραπάνω διακοπή.

ΑΠΟ ΔΕΔΔΗΕ