Αυξήθηκαν κατά 6,4% τα ταξιδιωτικά έσοδα στην Πελοπόννησο

Σε σχέση με το 2019

Τα ταξιδιωτικά έσοδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου το πρώτο ενιάμηνο του 2022 αυξήθηκαν κατά 6,4% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019 αλλά η Περιφέρεια παρά την αύξηση συνεισφέρει μόλις το 2,52% στα συνολικά ταξιδιωτικά έσοδα της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας τα ταξιδιωτικά έσοδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου το πρώτο περσινό ενιάμηνο άγγιξαν τα 383,4 εκατ. ευρώ, το ίδιο χρονικό διάστημα το 2019 είχαν διαμορφωθεί στα 360,2 εκατ. ευρώ, το 2020 στα 109,8 εκατ. ευρώ και το 2021 στα 194,8 εκατ. ευρώ.

Τα περισσότερα έσοδα πέρσι ήταν από Γερμανούς (72,8 εκατ. ευρώ), από Γάλλους (42,8 εκατ. ευρώ) από Αμερικανούς (33,2 εκατ. ευρώ) και  από Βρετανούς (31,5 εκατ. ευρώ).

Το πρώτο εννεάμηνο του 2022 καταγράφηκαν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 6.264.900 διανυκτερεύσεις έναντι 5.543.700 το 2019 (αύξηση 13%). Περίπου 1.496.400 διανυκτερεύσεις έγιναν από Γερμανούς, 747.900 από Γάλλους, 438.100 από Βρετανούς και 423.200 από Αμερικάνους.

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη το πρώτο εννεάμηνο του 2022 άγγιξε τα 547,1 ευρώ έναντι 464 ευρώ το 2019 (αύξηση 15,1%). Η δαπάνη ανά επίσκεψη από τη Γερμανία άγγιξε τα 700, 8 ευρώ, από τις ΗΠΑ τα 530,4 ευρώ, από το Ηνωμένο Βασίλειο τα 503,9 ευρώ και από τη Γαλλία τα 496,5 ευρώ.

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση  το πρώτο εννεάμηνο του 2022 άγγιξε τα 61,2 ευρώ έναντι 65 ευρώ το 2019 (μείωση 6,1%) . Η δαπάνη ανά διανυκτέρευση από τη Γερμανία άγγιξε τα 48,7 ευρώ, από τις ΗΠΑ τα 78,4 ευρώ, από το Ηνωμένο Βασίλειο τα 72 ευρώ και από τη Γαλλία τα 57,3 ευρώ

Η μέση διάρκεια παραμονής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το πρώτο εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκε στις 8,9 ημέρες έναντι 7,2 το 2019 (αύξηση 23,6%). Η μέση διάρκεια παραμονής επισκεπτών από τη Γερμανία είναι 14,4 ημέρες, από τη Γαλλία 8,7 ημέρες, από το Ηνωμένο Βασίλειο 7 ημέρες και από τις ΗΠΑ 6,8 ημέρες.

Αναλυτικά τα έσοδα (σε εκατ. ευρώ) ανά Περιφέρεια και τρίμηνο από το 2019 μέχρι το 2022 παρουσιάζονται στον πίνακα:

Θανάσης Λαγός / Ελευθερία