Αυτοψία Τζινιέρη – Βερούτη σε έργα της Λακωνίας

Όλα όσα συζητήθηκαν

Αυτοψία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη την 11/5/2022 από τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λακωνίας Νίκωνα Τζινιέρη, τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Πελοποννήσου Θεόδωρο Βερούτη και τον προϊσταμένο συγκοινωνιακών έργων της ΔΤΕ ΠΕ Λακωνίας στα πλαίσια έναρξης του έργου συντήρησης της ΕΠ. Ο. Λογγαστρα – Αγοριανη – Γεωργιτσι – Καστορι – Βορδονια.

Εντοπίσθηκαν τα τμήματα που χρήζουν συντήρησης με εκτέλεση εργασιών, ασφαλτικών, τοίχων αντιστήριξης για αντιμετώπιση καταπτώσεων, καθαρισμού και επένδυσης τάφρων, βελτίωσης υφιστάμενων τεχνικών έργων καθώς και σήμανσης της ΕΠ.Ο. με στηθαία ασφαλείας, πινακίδες και διαγραμμισεις.

Κατά την αυτοψία στο Λογκανίκο παρίστατο και ο πρόεδρος του Τ.Δ.

Θα ακολουθήσει λεπτομερής επιμέτρηση των εργασιών από την Δ.Τ.Εργων.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί το έργο που έχουμε αναλάβει, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι σωστό και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των έργων.