Αρχαιρεσίες στο Σύνδεσμο Βιοτεχνών Υδραυλικών & Θερμικών Εγκαταστάσεων Λακωνίας

Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Την Κυριακή 26 Σεπτεβρίου πραγματοποιήθηκαν οι Αρχαιρεσίες του Συνδέσμου Βιοτεχνών Υδραυλικών και Θερμικών Εγκαταστάσεων Λακωνίας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:
1. Πρόεδρος: Τσαρπαλής Βασίλειος
2. Αντιπρόεδρος: Τζάκας Παναγιώτης
3. Γ. γραμματέας: Πλαγάκης Σωτήριος
4. Ταμίας: Ηλιόπουλος Σωτήριος
5. Μέλος: Κούτουλας Σπυρίδων

Ελεγκτική Επιτροπή
1. Καλλέργης Λάμπρος
2. Γουρδούρος Σπυρίδων
3. Κρητσιμηλιός Νικόλαος

Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων
Λακωνίας (Ο.Ε.Β.ΕΛ.):
1. Ηλιόπουλος Σωτήριος
2. Πλαγάκης Σωτήριος
3. Τσαρπαλής Βασίλειος
4. Γουρδούρος Σπυρίδων

Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδος:
1. Ηλιόπουλος Σωτήριος
2. Πλαγάκης Σωτήριος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα σταθεί αρωγός και δίπλα στα μέλη του, υπηρετώντας τα καλώς νοούμενα συμφέροντά τους στο πλαίσιο του δημοσίου συμφέροντος.