Απροστάτευτοι οι δανειολήπτες

Συνάντηση με το συνήγορο του καταναλωτή

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ), συνεχίζει τις επαφές του με εκπροσώπους της πολιτικής και νομοθετικής εξουσίας της χώρας, καθώς και με θεσμικά όργανα και φορείς της Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, και κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δ.Σ ΣΥ.ΔΑΝΕ.Φ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Λευτέρη Ζαγορίτη, και συνεργατών του με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και παρουσία ενός εκ των νομικών του, της κας Κεραμυδά Δήμητρας.

Κατά τη συνάντηση, ο Συνήγορος του Καταναλωτή ενημερώθηκε αναλυτικά για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το θέμα των δανείων αυτών που έχουν γίνει θηλιά στο λαιμό για 200.000 και πλέον εμπλεκόμενους.

Κατατέθηκε, προς ενημέρωση, σχετικός φάκελος ο οποίος -μεταξύ άλλων – εμπεριείχε και υπόμνημα που δείχνει με πραγματικά περιστατικά, οικονομικά και νομικά στοιχεία πως δεν υφίστανται ζημιές τα πιστωτικά ιδρύματα από τις μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών με τις οποίες συνδέονται τα εν λόγω δάνεια.

Επιπρόσθετα, γνωστοποιήθηκε και τονίστηκε για ακόμη μια φορά από μεριάς των δανειοληπτών πως είναι τουλάχιστον απαράδεκτο τα «κέρδη» των τραπεζών να συνδέονται με την προκύπτουσα υπερχρέωση των καταναλωτών, οι οποίοι ενώ έχουν ήδη αποπληρώσει το δάνειο τούς συμπεριλαμβανομένων των τόκων, καλούνται να αποπληρώσουν ξανά ένα νέο κεφάλαιο σχεδόν ισόποσο ή και αόριστο σε κάποιες περιπτώσεις.

Εξάλλου όπως έχει τονιστεί και στο παρελθόν, από τον ΣΥΔΑΝΕΦ, έως σήμερα παραμένουν «απροστάτευτοι» 200.000 και πλέον Έλληνες, καθώς έως τώρα δεν έχει αποδοθεί δικαστική ή νομοθετική προστασία στους καταναλωτές.

Επιπλέον, μετά από την έμμεση παραδοχή περί μη επαρκούς προστασίας στα δάνεια που δόθηκαν, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου, εκδόθηκε στην Ελλάδα ο σχετικός Ν. 4438/16, ο οποίος είναι αποτέλεσμα υποχρέωσης της χώρας μας να ενσωματώσει την ευρωπαϊκή οδηγία 2014/17/ΕΕ, με τον οποίο πράγματι θεσπίστηκαν διατάξεις οι οποίες μεταξύ άλλων ρυθμίζουν τις συμβάσεις πίστωσης σε ξένο νόμισμα και ισχύουν από την εφαρμογή του νόμου.

Ωστόσο, η ενσωμάτωση της εν λόγω Ευρωπαϊκής οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη καλύπτει νομικά δάνεια που χορηγούνται από την ψήφιση του νόμου και μετά, ΔΕΝ έχει δηλαδή εφαρμογή στα δάνεια τα οποία έχουν χορηγηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παραπάνω ελληνικού νόμου (ημερομηνία έναρξης ισχύος: 28-11-2016) αφήνοντας έτσι «απροστάτευτους» στην Ελλάδα τους 200.000 και πλέον Ευρωπαίους πολίτες της.

Στα πλαίσια αυτά ο Σύλλογος – μεταξύ άλλων- ανέδειξε 3 θετικές για τους δανειολήπτες δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί αμετάκλητες τις υπ’αριθμ. 35/2015 ΠΠΡ, 17/2015 Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, η οποία πιστοποιείται από την 369/2019 απόφαση του Αρείου Πάγου, 86/2017 του Εφετείου Αιγαίου και οι οποίες είναι αποτέλεσμα υποθέσεων που χειρίστηκε ο δικηγόρος κ Πράτας Αντώνιος (ένας εκ των νομικών του Συλλόγου) και οι οποίες αναδεικνύουν αυτό ακριβώς που υποστηρίζουν οι δανειολήπτες, την ελλειπή ενημέρωση σχετικά με τους γενικούς όρους συναλλαγής (ΓΟΣ).

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δυο πρώτες, με την σειρά που αναφέρθηκαν, αποφάσεις πιστοποιούν αμετάκλητα και με ισχύ δεδικασμένου την ακυρότητα του προφορικού Γενικού Όρου Συναλλαγής για την «ανανέωση» της προστασίας της μηνιαίας δόσης από τις πιθανές συναλλαγματικές διακυμάνσεις και υποχρεώνουν την τράπεζα να προστατεύει καθόλη τη συμβατική διάρκεια τον καταναλωτή από αυτές εντός ενός πλαισίου -5% σε σχέση με την ισοτιμία εκταμίευσης των δανείων.

Αναφέρθηκε δε πως τα δάνεια αυτά είναι δάνεια σε ευρώ που εμπεριείχαν ρήτρα αξίας συναλλάγματος καθώς ποτέ δεν εκταμιεύτηκαν ελβετικά φράγκα. Ο δανειολήπτης εκταμίευσε ευρώ και με ευρώ αποπληρώνει κάθε μήνα.

Τέλος, ο Συνήγορος εξέφρασε για ακόμη μια φορά τη στήριξή του στους δανειολήπτες, καθώς και την αμετάβλητη πεποίθησή του ότι τα δάνεια αυτά εμπεριέχουν καταχρηστικούς ΓΟΣ (και ιδιαίτερα περί διαφάνειας/ ενημέρωσης). Σύμφωνα με τον ίδιο, όσο βρισκόμαστε εν αναμονή της εξάντλησης της δικαστικής οδού, οι θεσμικές παρεμβάσεις του ΣΥΔΑΝΕΦ σε όλα τα επίπεδα κρίνονται και σκόπιμες και ωφέλιμες.