Αποζημιώσεις | Απάντηση Αυγενάκη στη Νάγια Γρηγοράκου

Τι σχολιάζεται στο σχετικό κείμενο για τους αμπελουργούς

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε η Βουλευτής κα Π. Γρηγοράκου, σας πληροφορούμε τα εξής:
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικού Κεφαλαίου του ΕΛΓΑ, αποζημιώνονται μόνο οι άμεσες ζημιές στην ηρτημένη παραγωγή, που οφείλονται σε ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια.

Δεν αποζημιώνονται οι δευτερεύουσες ή εκείνες που οφείλονται σε μη ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια.
Ως εκ τούτου, φυτοπαθολογικές προσβολές όπως ο περονόσπορος και το ωίδιο εν προκειμένω, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά.

Ωστόσο, οι γεωτεχνικές υπηρεσίες του αρμόδιου Υποκαταστήματος ΕΛΓΑ παρακολουθούν την εξέλιξη των καλλιεργειών και συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε, με τη λήξη της καλλιεργητικής περιόδου, να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε και την κατάσταση.

Τότε θα είμαστε σε θέση να πούμε αν και σε ποιες παρεμβάσεις θα προχωρήσουμε, εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες, εξαντλώντας κάθε δυνατό μέσο και εργαλείο που μας δίνει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδεδειγμένα υπάρξει αρωγός των παραγωγών όποτε κρίθηκε απαραίτητο.
Εδικά για τα αμπέλια, κατά το διάστημα 2019-2023 έχουν χορηγηθεί κρατικές ενισχύσεις ύψους 261.314,5 € στην Π.Ε. Λακωνίας.

Η συνολική αναμόρφωση του γεωργοασφαλστικού συστήματος και η νομοθέτηση ενός νέου, εκσυγχρονισμένου και βελτιωμένου κανονισμού του ΕΛΓΑ αποτελεί εξ αρχής βασικό στόχο της Κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του ΥπΑΑΤ και έχει ήδη δρομολογηθεί, ώστε να ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες παραγωγών και κτηνοτρόφων, όπως αυτές διαμορφώνονται και διαφοροποιούνται και, όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επομένων μηνών.

Προς το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν δύο μελέτες, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της PWC, τις οποίες αξιολογούμε σχεδιάζοντας τα επόμενα μας βήματα, πάντα με γνώμονα την οικονομική βιωσιμότητα του Οργανισμού και τη φερεγγυότητα των υπηρεσιών του.

Οι εν λόγω μελέτες περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησης των διαθέσιμων από την νέα ΚΑΠ εργαλείων διαχείρισης κινδύνων και την ένταξη νέων ασφαλιστικών κινδύνων(Καν.2021/2115, άρθρο 76).

Πέραν αυτών, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του αρμόδιου Υποκαταστήματος ΕΛΓΑ, στην ΠΕ Λακωνίας διαπιστώθηκαν ζημιές από ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια, για τα οποία έγιναν 53 αναγγελίες και υποβλήθηκαν 95 δηλώσεις ζημιάς. Το έργο των εκτιμήσεων είναι σε εξέλιξη, με ολοκλήρωση εντός φθινοπώρου 2023.

Θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία κοινοποίησης των πορισμάτων και καταβολής των αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς μετά τη διασταύρωση με το αρχείο ΟΣΔΕ, η οποία λαμβάνει χώρα τον Οκτώβριο.

Τονίζεται ότι πλέον η καταβολή των αποζημιώσεων ξεκινά την ίδια χρονιά που συμβαίνει το ζημιογόνο αίτιο και ολοκληρώνεται το αργότερο αρχές της επόμενης, σε αντίθεση με την πρακτική προηγούμενων ετών που η καταβολή ολοκληρωνόταν στο τέλος του επομένου έτους, δηλαδή ως και 17 μήνες αργότερα. Αποκατέστησε μάλιστα και μια μεγάλη αδικία, επαναφέροντας το καθεστώς σε μια εφάπαξ πληρωμή και όχι σε δόσεις όπως είχε καθιερώσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ (70% – 20% – 10%).

Επίσης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή που για πρώτη φορά, το 2020, ενεργοποίησε το άρθρο 7 του Ν.3877/2010 και επιχορήγησε τον ΕΛΓΑ με τα αναδρομικώς οφειλόμενα της προηγούμενης δεκαετίας, ύψους 366 εκ. ευρώ ως τώρα, γεγονός που κατέστησε εφικτές τις έγκαιρες και έγκυρες διαδικασίες εκτιμήσεων και πληρωμών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ