Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στην Κοινότητα Ελίκας

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, οι εργασίες ανόρυξης νέας υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Κοινότητας Ελίκας Δ.Ε. Βοιών, από την οποία προέκυψε εκμεταλλεύσιμη παροχή ύδατος περίπου 25 κ.μ. και με ποιοτικά χαρακτηριστικά εντός των προδιαγραφών.

Η νέα υδρευτική γεώτρηση θα αξιοποιηθεί με την εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος με πίνακα soft starter, καλωδιώσεις και όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εντός οικίσκου που είναι απαραίτητες για την λειτουργία της και θα συνδεθεί στο δίκτυο ύδρευσης της Κοινότητας, προκειμένου να αυξήσει τα διαθέσιμα αποθέματα νερού συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών υδροδότησης της κοινότητας.

Το έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση ύψους 42.316,00 ευρώ που εξασφάλισε η δημοτική αρχή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από την ένταξη στο πρόγραμμα Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός Υποδομών Ύδρευσης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» στις 18.05.2023.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ