Αναστολή λειτουργίας του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Μαντινείας λόγω κρούσματος

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δ.Ε Αρκαδίας

Από την Δ/νση Δ.Ε Αρκαδιας ανακοινώνεται η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Μαντινείας (κωδ. Σχολείου 0341001) για τους ειδικούς λόγους τους αναφερομένους στην από 09-02-2021 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας από 09-02-2021 έως και 22-02-2021 λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος σε λοιπό προσωπικό του σχολείου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΛΙΜΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ