Ανάπλαση οδών Γεωργίου Α’ & Εθνομαρτύρων

Ανακοίνωση Δήμου Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ `Α ΚΑΙ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΤΗΝ Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό μελέτης 700.000,00 €. Το έργο ανήκει στην κατηγορία Οδοποιία, Οικοδομικά, Η/Μ, Υδραυλικά με προϋπολογισμό 700.000,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και ΦΠΑ 24%).

 Διαβάστε τα σχετικά αρχεία του έργου, ΕΔΩ.