Ανακοίνωση Τατούλη για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γ.Ν. Κορίνθου

"Ο κ.Νίκας δεν έχει ουδεμία συμμετοχή σε κανένα απολύτως στάδιο για το συγκεκριμένο έργο"

Άλλη μια «θεατρική παράσταση» προσπάθησε να στήσει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ.Παναγιώτης Νίκας στις 6 Ιουλίου 2022 στην Κόρινθο, προσκαλώντας τις τηλεοπτικές κάμερες και τα φωτογραφικά φλας, προκειμένου να παρουσιαστεί ως «ευεργέτης» αυτή τη φορά του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κ.Νίκας υλοποίησε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έργο με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείο Κορίνθου», σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σύμβασης δεν αφορά τη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Πελοποννήσου αλλά τη μεταφορά αρμοδιοτήτων προκειμένου οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη δημοπράτηση συγκεκριμένων υποέργων.

Αν παρακολουθήσει κανείς τις δηλώσεις του κ.Νίκα μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, καθώς και ορισμένα φιλικά προς αυτόν δημοσιεύματα, θα θεωρήσει ότι ο ίδιος έχει συμβάλει καθοριστικά στο σχεδιασμό, στην ένταξη και στη χρηματοδότηση του έργου.

Η αλήθεια είναι ότι ο κ.Νίκας δεν έχει ουδεμία συμμετοχή σε κανένα απολύτως στάδιο για το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 4.434.744,06€, με δεδομένο ότι το έργο δεν χρηματοδοτείται από πρόγραμμα της Περιφέρειας, άρα ο κ.Νίκας δεν έχει διαθέσει ούτε ένα ευρώ.

Η αλήθεια είναι ότι το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου υπέβαλε πρόταση στην με κωδικό 10.4c.15.1-2 (αρ.πρ.4144/29-05-2018-ΑΔΑ:ΨΑΙΣ465ΧΙ8-8Η5) πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε. Η πρόταση αυτή αξιολογήθηκε και με τη με αριθμ.10714/4.12.2020 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ – ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΡΑ- εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Η Περιφερειακή Αρχή του κ.Νίκα συνεχίζει με ψέματα και προπαγάνδα να παρουσιάζει ως δικά της, έργα για τα οποία δεν έχει καμία απολύτως συμμετοχή.

Η αλήθεια είναι ότι η Περιφερειακή Αρχή του κ.Νίκα δεν έχει να παρουσιάσει κανένα απολύτως μεγάλο αναπτυξιακό έργο για την Κορινθία και το μόνο που κάνει είναι να καθυστερεί προκλητικά έργα τα οποία είχε σχεδιάσει, χρηματοδοτήσει και δημοπρατήσει σε πολλές περιπτώσεις η Περιφερειακή Αρχή του Πέτρου Τατούλη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η απένταξη από τον κ.Νίκα του έργου του γηπέδου στο Συνοικισμό του Δήμου Κορινθίων όπου η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή είχε εντάξει σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας πόρους 200.000€.

Ο κ.Νίκας μηδένισε το ποσό της πίστωσης του έργου και σήμερα επιδεικνύοντας ακραίο λαϊκισμό, προσπαθεί να πείσει τους Κορίνθιους για το δήθεν ενδιαφέρον του, ότι αναζητά πόρους για την ένταξη του έργου σε νέο πρόγραμμα.