Ανανέωση & έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης Ατόμων Με Αναπηρία

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Από τη Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 24376/28-03-2024 (ΑΔΑ: 6ΛΒΩ46ΝΛ2Α-3ΓΘ) Διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την 4η Απριλίου 2024 θα ξεκινήσει η ανανέωση & η έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης Ατόμων Με Αναπηρία (ΑμεΑ) για το έτος 2024.

Τα Δελτία των δικαιούχων θα ανανεώνονται/εκδίδονται από την Υπηρεσία μας και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Νομού μας μέχρι 31-10-2024.

Η ημερομηνία λήξης της ισχύος των Δελτίων όπως έχει ορισθεί από την παραπάνω εγκύκλιο είναι η 31η Δεκεμβρίου 2024.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε στα παρακάτω τηλέφωνα:

2731363220, 2731363222, 2731363234

ΦΛΕΒΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ