Ανακοινώθηκε ο 14ος Παλαιολόγειος Δρόμος

Στο πλαίσιο του εορτασμού των Παλαιολογείων 2021

Ο Δήμος Σπάρτης και ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Σπάρτης, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες την πανδημίας και αρθούν οι περιορισμοί στις α-θλητικές δραστηριότητες, διοργανώνουν τον 14ο Παλαιολόγειο Δρόμο, στα πλαίσια του εορτασμού των Παλαιολογείων 2021.

Αφετηρία και Τερματισμός: Ανδριάντας Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στον Μυστρά.

Απόσταση : 21,090 χιλ.

Διαδρομή: Πρόκειται για μία κυκλική διαδρομή επί ασφαλτοστρωμένου δρό-μου, η οποία διασχίζει κάθετα σχεδόν ολόκληρη την πόλη της Σπάρτης και θα υπάρχει φύλαξη από οχήματα. Στο μεγαλύτερο τμήμα της διαδρομής δεν υπάρχουν μεγάλες αυξομειώσεις του αγωνιστικού τερέν.

Ημερομηνία : Σάββατο 29 Μαϊου 2021

Ώρα εκκίνησης : 18:00

Γενικές Πληροφορίες : Γραφεία Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης τηλ: 2731 0 29082

Εάν και εφόσον, σε εύλογο χρονικό διάστημα, αρθούν οι περιορισμοί θα ανα-κοινωθεί η τελική προκήρυξη και το άνοιγμα των εγγραφών!

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ