Ανακοινώθηκαν τα τιμολόγια ρεύματος για το Νοέμβριο

Τι ισχύει για κάθε πάροχο

ΔΕΗ

Α. Για το τιμολόγιο Γ1

 • Στα 17 λεπτά ανά  kWh διαμορφώνεται η τιμή χρέωσης του ρεύματος για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες μηνιαίας κατανάλωσης τον Νοέμβριο, από 15,5 λεπτά που είναι τον Οκτώβριο. Δηλαδή  η τιμή είναι αυξημένη κατά 1,5 λεπτά.
 • Στα 18,2 λεπτά ανά  kWh είναι η τιμή χρέωσης του ρεύματος τον Νοέμβριο για κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατώρες το μήνα από 16,7 λεπτά που είναι τον Οκτώβριο.

Β. Για το νυχτερινό ρεύμα 

Η τιμή χρέωσης του νυχτερινού ρεύματος για τον μήνα Νοέμβριο είναι στα 12,9 λεπτά ανά μεγαβατώρα από 11,4 λεπτά ανά μεγαβατώρα που είναι τον Οκτώβριο.

Elpedison

 • Στο πρόγραμμα Elpedison Economy Plus η τιμή χρέωσης για τον μήνα Νοέμβριο ανέρχεται στα 12 λεπτά ανά kWh από 0,8 ευρώ ανά kWh που είναι τον Οκτώβριο.
 • Στο πρόγραμμα Elpedison Green Economy η τιμή χρέωσης για τον μήνα Νοέμβριο είναι στα 17,5 λεπτά ανά kWh από 13,5 λεπτά ανά kWh που είναι τον Οκτώβριο.
 • Στο πρόγραμμα Elpedison Economy η τιμή χρέωσης για τον μήνα Νοέμβριο διαμορφώνεται στα 21 λεπτά ανά kWh από 15,9 λεπτά ανά kWh που είναι τον Οκτώβριο.
 • Στο πρόγραμμα Elpedison Συνέπεια Day (με έκπτωση) η τιμή χρέωσης για τον μήνα Νοέμβριο είναι στα 21,27 λεπτά ανά kWh από  17,17 λεπτά που είναι τον Οκτώβριο

ΗΡΩΝ

 • Στο πρόγραμμα ΗΡΩΝ Simply Generous Home (πρώτοι 6 μήνες παραμονής) η τιμή χρέωση ρεύματος για τον μήνα Νοέμβριο θα είναι 13,95 λεπτά  ανά kWh από 13,32 λεπτά που είναι τον Οκτώβριο.
 • Στο πρόγραμμα ΗΡΩΝ Simply Generous Home (μετά 6 μήνες παραμονής) η τιμή χρέωση ρεύματος για τον μήνα Νοέμβριο διαμορφώνεται στα 13,18 λεπτά ανά kWh  από 12,58  λεπτά  που είναι τον Οκτώβριο.
 • Στο πρόγραμμα ΗΡΩΝ Generous Home η τιμή χρέωση ρεύματος για τον μήνα Νοέμβριο ανέρχεται στα 21,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 19,5 λεπτά που είναι τον Οκτώβριο. Ο τιμοκατάλογος του συγκεκριμένου προγράμματος με την έκπτωση συνέπειας 20% είναι στα 17,12 λεπτά ανά kWh για τον μήνα Νοέμβριο από 15,6 λεπτά που είναι τον Οκτώβριο.

Protergia

 • Στο πρόγραμμα Protergia Οικιακό Value, η τιμή χρέωσης του ρεύματος για τον μήνα Νοέμβριο θα είναι στα 16,54 λεπτά  ανά kWh από 12,58 λεπτά ανά kWh που είναι τον Οκτώβριο. Δηλαδή καταγράφεται μια αύξηση της τάξεως του 31%.
 • Στο πρόγραμμα Οικιακό MVP Reward η τιμή χρέωσης του ρεύματος για τον μήνα Νοέμβριο διαμορφώνεται στα 22,54 λεπτά  ανά kWh από 18,58 λεπτά που είναι τον Οκτώβριο. Δηλαδή υπάρχει μια αύξηση της τάξεως του 21%. Με την έκπτωση συνέπειας, η τιμή της εταιρείας υποχωρεί στα 16,54 λεπτά ανά kWh.
 • Στο πρόγραμμα Protergia Οικιακό Value+, η τιμή χρέωσης ρεύματος  για τον μήνα Νοέμβριο θα είναι στα 12,54 λεπτά ανά kWh, από 8,88 λεπτά που είναι τον Οκτώβριο.

Φυσικό Αέριο Ε ΕΕ

 • Στο πρόγραμμα Μaxi Free+ η χρέωση για τον μήνα Νοέμβριο θα είναι στα 13,9 λεπτά ανά KWh  από 12,4 λεπτά που είναι τον Οκτώβριο.
 • Εάν συνυπολογιστεί και η έκπτωση συνέπειας η χρέωση αποκλιμακώνεται στα 10,4 λεπτά ανά KWh τον Νοέμβριο από 9,3 λεπτά που είναι τον Οκτώβριο.

ΖeniΘ

 • Στο πρόγραμμα ΖeniΘ Home Basic (για μηνιαία κατανάλωση έως και 270 KWh) ητιμή χρέωσης διαμορφώνεται στα 23,3 λεπτά ανά kWh τον Νοέμβριο από 18 λεπτά που είναι τον Οκτώβριο.
 • Στο ίδιο πρόγραμμα για μηνιαία κατανάλωση πάνω 270 κιλοβατώρες, η τιμή χρέωσης τον Νοέμβριο θα είναι στα 24,3 λεπτά ανά kWh  από 19,8 λεπτά που είναι τον Οκτώβριο.
 • Στο πρόγραμμα  ΖeniΘ Power Home Now, η τιμή χρέωσης τον Νοέμβριο διαμορφώνεται στα 9,9 λεπτά ανά kWh από 14 λεπτά που είναι τον Οκτώβριο.

Watt & Volt

 • Στο πρόγραμμα πρόγραμμα Watt & Volt Reward  η τιμή χρέωσης τον Νοέμβριο θα είναι στα 16,54 λεπτά ανά kWh (και σε αυτή συνυπολογίζεται και η έκπτωση συνέπειας). Καταγράφεται μια αύξηση της τάξεως του 31% σε σχέση με τον Οκτώβριο καθώς η τιμή χρέωσης ήταν στα  12,58  λεπτά ανά kWh.
 • Στο τιμολόγιο W+V Value+  η τιμή χρέωσηςτον Νοέμβριο θα ανέρχεται στα 12,54 λεπτά ανά kWh από 8,88 λεπτά που είναι τον Οκτώβριο.

NRG On Time

 • Στο πρόγραμμα NRG On Time η τιμή χρέωσης θα είναι στα 20,6 λεπτά ανά kWh τον Νοέμβριο από 17,5 λεπτά ανά kWh που είναι τον Οκτώβριο. Δηλαδή υπάρχει μια αύξηση της τάξεως του 18%. Με την έκπτωση 10%, η χρέωση διαμορφώνεται στα 18,54 λεπτά ανά kWh τον Νοέμβριο από 15,75 λεπτά ανά kWh που είναι τον Οκτώβριο.
 • Στο πρόγραμμα NRG On Time+, η χρέωση για τον επόμενο μήνα θα είναι στα  11,7 λεπτά ανά kWh από 14,5 λεπτά ανά kWh που είναι τον Οκτώβριο.

ΕΛΙΝ

 • Στο πρόγραμμα ΕΛΙΝ Power On! Home Bonus (με την έκπτωση συνέπειας), η τιμή χρέωσης είναι στα 16,5 λεπτά ανά kWh τον Νοέμβριο από  από 12,8 λεπτά ανά kWh που είναι τον Οκτώβριο.  Σημειώνεται δε πως η ελάχιστη τιμής χρέωσης στο πρόγραμμα τον μήνα Νοέμβριο θα είναι στα 9,9 λεπτά ανά kWh και η μέγιστη τιμή στα 16,7  λεπτά ανά kWh