Αιτήσεις εγγραφών στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαϊου

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία εγγραφών για την Α’ Γυμνασίου του Σχολικού Έτους 2024-25 συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐου 2024. Επισημαίνεται ότι καμία αίτηση δε θα γίνει δεκτή μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να πληροφορηθούν για τη διαδικασία των εγγραφών από την ιστοσελίδα του Σχολείου https://lyk-mous-kalam.mes.sch.gr/