Αιτήσεις εγγραφής στην ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Σπάρτης

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον ιστότοπο του οργανισμού www.oaed.gr και στη γραμματεία του σχολείου στο τηλέφωνο 2731082270

Η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στην ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Σπάρτης, για το σχολικό έτος 2020-21 συνεχίζεται στις εξής ειδικότητες:

1. Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική
2. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ ( Πληροφορική )
3. Τεχνίτες Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1997-2004 και είναι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄ τάξης γενικών ή επαγγελματικών λυκείων. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXIS, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed.
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ.
Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 21,78 ευρώ για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης για 2 έτη (τέσσερα εξάμηνα). Επίσης, πολλοί μαθητές και μαθήτριες λαμβάνουν επίδομα στέγασης και σίτισης.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον ιστότοπο του οργανισμού www.oaed.gr και στη γραμματεία του σχολείου στο τηλέφωνο 2731082270.

Με εκτίμηση
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Π. ΣΑΡΡΗΣ