ΑΕΠ | Στο 5,9% έκλεισε η ανάπτυξη το 2022

Αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ της Ελλάδας κατέγραψε αύξηση 5,9% το 2022, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Σε όρους όγκου το ΑΕΠ ανήλθε σε 192,1 δισ. ευρώ το 2022 έναντι 181,3 δισ. ευρώ το 2021.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 1,4%, σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2022, ενώ σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 5,2%

1. Τριμηνιαίες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1,2% σε σχέση με το 3 τρίμηνο του 2022.
Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 8,5% σε σχέση με το 3 oτρίμηνο του 2022.
Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 0,8% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2022.
Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,8%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,7%.
Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 6,3% σε σχέση με το 3 ο τρίμηνο του 2022. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,5%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 11,1%.

2. Ετήσιες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 2,4% σε σχέση με το 4 o τρίμηνο του 2021.
Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 14,8% σε σχέση με το 4 o τρίμηνο του 2021.
Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 3,5% σε σχέση με το 4 o τρίμηνο του 2021.
Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 3,3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 5,1%.
Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 7,5% σε σχέση με το 4 o τρίμηνο του 2021.
Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,8% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 12,9%.