Τραπεζικός λογαριασμός για τους πληγέντες της Νεάπολης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας κατά τη συνεδρίαση της 29ης Ιουλίου 2015, αποφάσισε ομόφωνα ότι η κατάθεση χρηματικών ποσών από ενδιαφερόμενους, για την αποκατάσταση ζημιών από την καταστροφική πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου 2015 

στη Δημοτική Ενότητα Βοιών,  Δ.Κ Νεάπολης και Τοπικών Κοινοτήτων, θα γίνεται σε τραπεζικό  λογαριασμό της  «Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασιάς» με διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.» με έδρα τη Νεάπολη.

Τα χρήματα θα διατεθούν με ευθύνη του Δήμου αυστηρά στις πληγείσες περιοχές.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων σημειώνεται ότι ο ανωτέρω λογαριασμός είναι:

-Της Τράπεζας ALPHA BANK με κωδικό

ΙΒΑΝ GR32 0140 6180 6180 0200 1000 040
και αιτιολογία κατάθεσης «Αποκατάσταση πυρόπληκτων»
 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα εξής τηλέφωνα:

2734023602, 2734360115 και 2732360526.