Σαρωτικοί έλεγχοι του ΣΔΟΕ στην Πελοπόννησο!

Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ έχουν μπει πολυάριθμοι κλάδοι με έντονη φοροδιαφυγή στην Πελοπόννησο και όχι μόνο, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία, με το Υπουργείο Οικονομικών να έχει δώσει σαφείς οδηγίες στις εφορίες για εντατικούς ελέγχους.

Οι έλεγχοι την θερινή περίοδο είναι εντατικοί στην εστίαση, τα κέντρα διασκεδάσεως, τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και σε πολλούς ακόμη κλάδους.

οι εντολές της διοικήσεως προβλέπουν τις έρευνες περί έκδοσης -ή μη- παραστατικού λιανικής πωλήσεως για την επιτόπια κατανάλωση φαγητών, ποτών, κ.λπ.

Ειδικά για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες που υπόκεινται σε διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ (π.χ. φαρμακεία, εστιατόρια κ.λπ.) εάν προκύπτουν υπόνοιες μετακύλισης του ΦΠΑ από τον υψηλότερο στον χαμηλότερο συντελεστή, η αρμόδια για τον έλεγχο εφορία θα πρέπει να προβαίνει στην έκδοση εντολής μερικού ελέγχου.