Πελοπόννησος: Θέμα ημερών η υπογραφή της σύμβασης για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Θέμα ημερών είναι η υπογραφή της σύμβασης για την διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοπονήσου, από την Τέρνα Ενεργειακή μετά και την απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) της προσφυγής που κατέθεσε ο δήμος Οιχαλίας και κάτοικοι της περιοχής, κατά του διαγωνισμού. Στην προσφυγή τους, δήμος και κάτοικοι ζητούσαν ακύρωση του διαγωνισμού επικαλούμενοι την περιβαλλοντική νομοθεσία, το ΣτΕ όμως, στην απόφαση του έκρινε ότι η χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας δεν την παραβιάζει.

Η σύμβαση αφορά την ανάθεση για 25 χρόνια σε ιδιώτη της διαχείρισης των απορριμμάτων σε Αρκαδία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία και Μεσσηνία. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση στα τέλη του 2011, ο ανάδοχος αναδείχθηκε τον Ιούλιο του 2013, ενώ οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου εγκρίθηκαν ένα έτος αργότερα. Χαρακτηριστικό είναι ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού τοποθετούσε την υπογραφή της σύμβασης το 2013. Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με 66 εκατ ευρώ, τα ίδια κεφάλαια που θα διαθέσει η Τέρνα Ενεργειακή είναι 29,7 εκατ ευρώ, ενώ από δανεισμό θα προέλθουν 69,3 εκατ ευρώ. Με βάση τα όσα έχει ανακοινώσει η Τέρνα Ενεργειακή, στην περίοδο κατασκευής θα δημιουργηθούν 600 θέσεις εργασίας, ενώ 200 θα είναι οι μόνιμες θέσεις εργασίας στην 25ετή περίοδο λειτουργίας.

fpress.gr