Καταγγελία από τους λακωνικούς συλλόγους εκπαιδευτικών

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π. Ε. Λακωνίας καταγγέλλουν ότι το ΠΕΚ Τρίπολης ικανοποίησε μεν το αίτημα των αναπληρωτών παράλληλης στήριξης που έχουν τοποθετηθεί στη Λακωνία στο σκέλος

που αφορά το να συγκροτηθεί εξακτινωμένο τμήμα επιμόρφωσης στη Σκάλα του Δήμου Ευρώτα ωστόσο όρισε ως χρόνο διεξαγωγής τους μη εργάσιμες ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα, ορίστηκε τα διάρκειας 35 ωρών υποχρεωτικά αυτά σεμινάρια να γίνουν το Σάββατο 7/3/15, Κυριακή 8/3/15, Σάββατο 14/3/15 και Κυριακή 15/3/15,καλώντας τους συναδέλφους να παράσχουν κανονικά το διδακτικό και εργασιακό τους ωράριο κατά την ενδιάμεση και επόμενη εβδομάδα και χωρίς την παραμικρή νύξη για κάποιου είδους αποζημίωση που θα πρέπει να παραστούν υποχρεωτικά σε επιμόρφωση της Υπηρεσίας πλέον του ωραρίου τους και μάλιστα σε μη εργάσιμες ημέρες.

 Τονίζουμε ότι στην παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Ν. 1566/1985, όπου περιγράφεται αναλυτικά το ωράριο απασχόλησης και παραμονής των εκπαιδευτικών στα σχολεία και άρα στην Υπηρεσία μας, γίνεται λόγος αποκλειστικά και μόνο σε εργάσιμες ημέρες. Μάλιστα το ΠΕΚ Τρίπολης προέβη στον παραπάνω εξοντωτικό για τους συναδέλφους ορισμό υποχρεωτικών σεμιναρίων παρά το γεγονός ότι τόσο πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα της Λακωνίας όσο και το ΔΣ της ΔΟΕ εξέδωσαν ανακοινώσεις στήριξης των δίκαιων αιτημάτων των αναπληρωτών και παρά την επισήμανση ότι μέχρι τώρα άλλα ΠΕΚ έχουν οργανώσει αντίστοιχα σεμινάρια με πιο ανθρώπινους ρυθμούς και χρονοδιαγράμματα και τηρώντας το γράμμα αλλά και το πνεύμα του νόμου.

 Κατόπιν όλων αυτών, καλούμε :

1ον) το ΠΕΚ Τρίπολης να ανακαλέσει άμεσα την απόφασή του και να ορίσει τα σεμινάρια κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας με παράλληλη απαλλαγή των εκπαιδευτικών από τα διδακτικά τους καθήκοντα,

2ον) την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να μεριμνήσει του θέματος και να αποτρέπει τέτοιου είδους εξοντωτικές και αντεργατικές πρακτικές από τις υφιστάμενες υπηρεσίες του και

3ον)τη ΔΟΕ να κηρύξει στάσεις εργασίας κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες που ορίστηκαν τα υποχρεωτικά σεμινάρια ώστε οι συνάδελφοι που θα αντιδράσουν και δε θα παραστούν να είναι συνδικαλιστικά και νομικά καλυμμένοι.

Ακολούθως σας επισυνάπτουμε την επιστολή των αναπληρωτών παράλληλης στήριξης, καθώς και ωρολόγιο πρόγραμμα εξ. εκπ/κης υποστήριξης.

Για τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Εκπαιδευτικών

Π.Ε. του Νομού Λακωνίας

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΣΑΡΑΚΙΝΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ