Κρίσεις Υποστρατήγων και Ταξιαρχών της Ελληνικής Αστυνομίας

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Τσακνάκη, έγιναν οι τοποθετήσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

•    ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, από Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας/ Α.Ε.Α. στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
•    ΚΑΡΑΪΤΣΗΣ Γεώργιος, από Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.
•    ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ Δημήτριος, από Κλάδο Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. στον Κλάδο Ασφάλειας/Α.Ε.Α, ως Προϊστάμενος.
•    ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης, από Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.
•    ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Μιχαήλ, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.
•    ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ Φώτιος, από Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων, ως Γενικός Διευθυντής.
•    ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, από Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.
•    ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Ζαχαρούλα, από Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α. στον Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α, ως Προϊστάμενος.
•    ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δημήτριος, από Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών/Α.Ε.Α., ως Διευθυντής.
•    ΜΙΖΗ Σταματίνα, από Σχολή Μετεκπαίδευσης – Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας στην Αστυνομική Ακαδημία, ως Διοικητής.
•    ΜΠΑΚΑΣ Αντώνιος, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
•    ΜΩΫΣΙΔΗΣ Βασίλειος, από Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
•    ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ Χρήστος, από Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής στον Κλάδο Τάξης/Α.Ε.Α., ως Προϊστάμενος.
•    ΚΩΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος, από Διεύθυνση Οικονομικών/Α.Ε.Α. στον Κλάδο Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής/Α.Ε.Α., ως Προϊστάμενος.
•    ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ, στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
•    ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος, από Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.
•    ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ Νικόλαος, από Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.
•    ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αλκιβιάδης, από Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ως Βοηθός.
•    ΔΗΜΟΥ Δημήτριος, από Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών στον Κλάδο Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/ Α.Ε.Α., ως Προϊστάμενος.
•    ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας, από Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδος, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.
•    [ΥΓ.] ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ Ηλίας, στη Διεύθυνση Υγειονομικού/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
•    [Ε.Κ.] ΜΗΝΙΑΤΗ Πηνελόπη, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί.

Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Δημήτριου Τσακνάκη και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος Κωνσταντίνου Τσουβάλα και Εμμανουήλ Κατριαδάκη.

Ειδικότερα, το Ανώτατο Συμβούλιο:

Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω δεκαεπτά (17) Ταξιάρχους (Γενικών και Ειδικών καθηκόντων):

1.    ΝΙΚΗΤΑΚΗ Φώτιο
2.    ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο
3.    ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Ζαχαρούλα
4.    ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δημήτριο
5.    ΜΙΖΗ    Σταματίνα
6.    ΜΠΑΚΑ Αντώνιο
7.    ΜΩΥΣΙΔΗ Βασίλειο
8.    ΔΡΑΓΑΤΑΚΗ Χρήστο
9.    ΚΩΤΣΑΚΗ Γεώργιο
10.    ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Εμμανουήλ
11.    ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ Γεώργιο
12.    ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ Νικόλαο
13.    ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ Αλκιβιάδη
14.    ΔΗΜΟΥ Δημήτριο
15.    ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ Ανδρέα
16.    ΜΑΛΕΒΙΤΗ Ηλία (Υγειονομικός)
17.    ΜΗΝΙΑΤΗ Πηνελόπη (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων)

Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Ταξιάρχους (Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων):

1.    ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ    Πέτρο
2.    ΜΑΝΩΛΑ Αριστοτέλη
3.    ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ Χρήστο
4.    ΛΑΓΟ    Κωνσταντίνο
5.    ΤΖΙΓΚΟ Βασίλειο
6.    ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ    Θεόδωρο
7.    ΤΣΟΛΚΑ Φώτιο
8.    ΠΛΟΥΜΗ Εμμανουήλ
9.    ΣΟΥΚΟΥΛΗ Αλέξανδρο
10.    ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα
11.    ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ    Εμμανουήλ
12.    ΤΥΡΙΑΚΙΔΗ Θεόδωρο
13.    ΚΟΪΝΑΚΗ Νικόλαο
14.    ΤΣΑΡΔΙΝΑΚΗ    Κωνσταντίνο
15.    ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ    Ανδρέα
16.    ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ    Βασίλειο
17.    ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ    Νικόλαο
18.    ΓΙΑΝΝΕΛΟ Νικόλαο
19.    ΚΟΤΣΙΑΦΤΗ    Δημήτριο
20.    ΠΕΡΑΚΗ Κωνσταντίνο
21.    ΚΟΡΩΝΗ Κωνσταντίνα
22.    ΠΑΝΟΥΣΗ Σωτήριο
23.    ΜΑΣΕΛΗ Δέσποινα
24.    ΣΚΟΥΜΑ Κωνσταντίνο
25.    ΣΕΪΝΤΗ Ιωάννη
26.    ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ    Κωνσταντίνο
27.    ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟ Διονύσιο
28.    ΒΑΛΑΤΣΟ Βλάσιο
29.    ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Φώτιο
30.    ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗ Αντώνιο (Υγειονομικός)
31.    ΜΠΑΔΕΚΑ Αθανάσιο (Υγειονομικός)
32.    ΚΑΒΒΑΔΙΑ Στέφανο (Οδοντίατρος)
33.    ΒΥΝΑΚΟ Γεώργιο (Ψυχολόγος)
34.    ΤΣΙΜΕΡΙΚΑ Γεώργιο (Οικονομικός)

Έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 20 Ταξιάρχους Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από 30 ημέρες:

1.    ΣΤΑΘΗ Παναγιώτη
2.    ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ    Γεώργιο
3.    ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνο
4.    ΓΙΑΡΕΝΤΖΙΔΗ Βασίλειο
5.    ΙΩΑΝΝΙΔΗ Νικόλαο
6.    ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ    Γεώργιο
7.    ΓΚΡΙΖΗ Βασίλειο
8.    ΓΚΟΔΟΣΙΔΗ Γεώργιο
9.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Χρήστο
10.    ΒΛΑΧΑΚΗ Αντώνιο
11.    ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ    Παντελή
12.    ΜΑΜΟΥΤΟ Θωμά
13.    ΜΑΡΤΙΝΗ Σπυρίδωνα
14.    ΛΟΥΛΑΚΟΥΔΗ Στέφανο
15.    ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ Ιωάννη
16.    ΜΗΤΣΕΑ Ηλία
17.    ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗ    Ανδρέα
18.    ΔΡΑΚΑΚΗ Παναγιώτη
19.    ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο  (Όριο ηλικίας)
20.    ΔΗΜΑ    Ιωάννη (Όριο ηλικίας)

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών